Extra

Vaak Gestelde Vragen Afdelingen Volwassen begeleider Uniform Trooper Downloads

Vaak Gestelde Vragen

Is Chiro Ambo een gemengde werking?

Heel wat andere jeugdbewegingen kennen nog een aparte werking voor jongens en meisjes. Chiro Ambo is echter volledig gemengd, van de jongste tot en met de oudste afdeling.

Gemengd op kamp?

Aangezien Chiro Ambo een gemengde werking is, is ook het jaarlijkse bivak gemengd. Noteer hierbij wel dat enkel de twee jongste afdelingen gemengd slapen. Vanaf de Rakwi’s (vijfde leerjaar) slapen jongens en meisjes apart.

Wanneer valt het jaarlijkse bivak?

Onder normale omstandigheden gaat het bivak van Chiro Ambo ieder jaar door tijdens dezelfde periode: van 11 tot 21 juli. De kleinsten (Tsjoepen en Speelclubs) gaan 5 dagen mee (11 tot 16 juli), voor hen eindigt het kamp op 16 juli, de bezoekdag. Op die dag kunnen de ouders de kampplaats verkennen, genieten van een heerlijke maaltijd, deelnemen aan tal van activiteiten, een sluiting meemaken… om na deze gevarieerde dag de kleintjes weer terug naar huis te nemen. Alle andere afdelingen, vanaf de Rakwi’s blijven tot 21 juli. De kampinschrijvingen gebeuren in de maanden mei en juni.

Kan mijn kind ook kiezen voor een klein kamp?

Wanneer een kind ingeschreven is voor het kamp, dan is dit telkens voor de volledige duur van het bivak. Dit gebeurt omdat we het groepsgevoel intact willen houden en willen voorkomen dat het bivak een duiventil wordt.

Wanneer mag mijn kind starten met Chiro?

Kinderen kunnen starten met Chiro vanaf het eerste leerjaar (of wanneer ze de overeenkomstige leeftijd bereikt hebben). Dit zal dus voor sommigen 6 jaar zijn, voor anderen 7 jaar (afhankelijk van de maand waarin ze verjaren). De verzekering laat het niet toe dat jongere kinderen deelnemen aan de activiteiten. Hier vind je uitleg over de minimumleeftijd.

Mijn kind heeft zich pijn gedaan, wat nu?

Heeft je kind zich pijn gedaan, dan neem je best contact op met de leiding van je zoon of dochter. Zij zorgen ervoor dat je een ingevulde ongevalsaangifte krijgt. Neem deze aangifte mee bij de dokter, want die moet ook een deel van de aangifte invullen. Daarna stuur je deze aangifte op naar het adres dat bovenaan het document vermeld staat. Is het doktersbezoek dringend? Dan vind je bij de downloads een niet-ingevulde versie van de aangifte. Op die manier kan je alvast bij de dokter gaan als het dringend is, de leiding kan de aangifte ook nog na het doktersbezoek invullen (dit dient wel te gebeuren voordat de documenten verstuurd worden naar de verzekeringsmaatschappij).

Wordt de leidingsploeg begeleid door volwassenen?

De feitelijke werking wordt ondersteund door vzw Chiro Ambo. De algemene vergadering en de raad van bestuur worden gevormd door een mengeling van leiding, oud-leiding en ouders. De taak van deze vzw bestaat erin om de jonge vrijwilligers van Ambo te begeleiden en bij te staan waar nodig. Daarnaast gaat er op kamp een volwassen kookploeg mee. Zin om een handje toe te steken? Neem gerust contact op met de groepsleiding!

Is het kamp fiscaal aftrekbaar?

Het is sinds 2005 mogelijk om jeugdwerkactiviteiten voor kinderen onder 12 jaar, waarvoor ouders extra bijbetalen, af te trekken van de belastingen. Hiervoor hebben de ouders een attest nodig. Dat attest moet door de gemeentelijke jeugddienst aan de Chirogroep bezorgd worden. Meer informatie kan je hier terugvinden.

Is mijn kind verplicht om een Chiro-uniform aan te doen?

Op de Chiro dragen we een uniform (verplicht vanaf de Rakwi’s). Waar je ons ook tegenkomt op straat, op het speelplein, tijdens het bivak ergens in de Ardennen… Je herkent ons aan onze kleren. Blauwe hemden, rode T-shirts, beige broeken en rokken. Het geeft een gevoel van samenhorigheid. Je kan dit uniform kopen in de Chirowinkel (De Banier, Hoefslagstraatje 1, 9000 Gent). We beschikken in onze lokalen ook over een tweedehandsboetiek, maar ons aanbod is uiteraard niet zo ruim als dat van De Banier aangezien het volledig bestaat uit giften. Contacteer gerust de verantwoordelijke leider of leidster in verband met tweedehands uniformen! De twee jongste afdelingen, Tsjoepen en Speelclubs, mogen steeds in gewone kledij naar de Chiro komen. Houd er wel rekening mee dat deze kledij vuil kan worden!

Wanneer begint de Chiro?

We verzamelen elke zondag iets voor 14u op het grasveld achter het Chirolokaal (Heerweg-Zuid 124, 9052 Zwijnaarde). Iedereen plaatst zijn fiets in de fietsrekken. De activiteiten eindigen om 18u, waar de kleinsten dan door de ouders kunnen afgehaald worden. Voor zij die met de fiets komen: vergeet jullie fietslichten, helm en fluovestjes niet!

Krijgen de kinderen/jongeren een vieruurtje zondagmiddag?

Voor het vieruurtje brengen Tsjoepen en Speelclubs 1 euro mee. Rakwi’s brengen een halve euro extra mee voor hun Rakwikas. De leiding zorgt ervoor dat er steeds iets te eten en te drinken is. De oudere afdelingen kopen hun vieruurtje in samenspraak met hun leiding. Tijdens de activiteiten wordt niet gesnoept, ook niet door de oudere afdelingen.