Downloads

Downloads

Wil je het huishoudelijk reglement nog eens nakijken? Heb je een ongevalsaangifte of deelnameattest van de mutualiteit nodig? Alle nodige paperassen kan je hier terugvinden. Het bestand zal in je browservenster openen, van waaruit je het kan opslaan.

Heeft jouw dochter/zoon zich bezeerd op de Chiro? Neem het medisch getuigschrift mee naar de dokter en bezorg het ingevulde document zo snel mogelijk aan de leiding. (Liefst via mail) Op die manier kunnen wij dit aangeven bij de verzekering.